• Noi Asigurăm Liniștea Dumneavoastră!
  • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

Comunicat informativ 2015

Comunicat informativ 05.11.2015

Organul executiv al Companiei de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA comunică, că la data 05.11.2015 a avut loc Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor Societăţii.

Comunicat informativ 15.10.2015

Organul executiv al CA “DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA aduce la cunoştinţa acţionarilor, că Consiliul de Supraveghere al Societăţii prin decizia sa din 11.09.2015 (proces –verbal nr.10) a decis convocarea la data 15 Octombrie 2015 Adunării generale extraordinare a acţionarilor Societăţii ţinută cu prezenţa acestora.

Comunicat informativ 11.09.2015

Organul executiv al CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA comunică, că la data 11 Septembrie, 2015 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor Societăţii ţinută cu prezenţa acţionarilor.

Comunicat informativ 21.08.2015

Organul executiv al Companiei de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA comunică, că la data 21.08.2015 a avut loc Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor Societăţii.

Comunicat informativ 20.01.2015

Organul executiv al Companiei de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA comunică, că la data 20.01.2015 a avut loc Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor Societăţii. ţinută cu prezenţa acţionarilor.

Companies of VIG Group