• Noi Asigurăm Liniștea Dumneavoastră!
  • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

Property Insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Accident and Health Insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Auto insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Asigurări pentru activități de transport

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Răspunderea Civilă

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

COMUNICAT INFORMATIV

Organul executiv al Companiei de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA comunică, că la data 05.11.2015 a avut loc Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor Societăţii. Adunarea a fost ţinută după adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 108/1. La Adunare au fost reprezentate 99,9846 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot ale Societăţii. Adunarea a întrunit cvorumul şi a fost în drept să aprobe decizii.

Adunarea a adoptat următoarele hotărâri:

  1. A fi aprobate unele modificări şi completări la Statutul Societăţii în legătură cu modificarea şi completarea Legii nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni operate prin Legea nr.106 din 28.05.2015.
  2. Organul executiv al companiei va a întreprinde masuri procedurale prevăzute de legislaţia în vigoare pentru înregistrarea de stat a modificărilor şi completărilor adoptate la Statutul Societăţii.
  3. Semnătura secretarului Societăţii de pe Procesul verbal de înregistrare a participanţilor la Adunarea ordinară anuală generală, precum şi semnăturile Preşedintelui şi secretarului Adunării de pe Procesul –verbal al Adunării, a fi autentificate de către Comisia de Cenzori.

Organul executiv al
CA “Donaris Vienna Insurance Group” SA

Companies of VIG Group