• Noi Asigurăm Liniștea Dumneavoastră!
  • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

Property Insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Accident and Health Insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Auto insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Asigurări pentru activități de transport

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Răspunderea Civilă

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

COMUNICAT INTFORMATIV

Organul executiv al Companiei de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA comunică, că la data 20.01.2015 a avut loc Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor Societăţii. ţinută cu prezenţa acţionarilor. Adunarea a fost ţinută după adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 108/1. La Adunare au fost reprezentate 99,982% din numărul total de acţiuni cu drept de vot ale Societăţii. Adunarea a întrunit cvorumul şi a fost în drept să aprobe decizii.

Adunarea Generală Extraordinară a actionarilor Societăţii a adoptat următoarele hotărâri:

  1. A fi aprobat Statutul Societăţii în redacţie nouă.
  2. A fi aprobat Regulamentul Consiliului de Supraveghere al Societăţii în redacție nouă.
  3. Semnăturile Secretarului Societății de pe Procesul-verbal de inregistrare a participanților la Adunare și semnăturile Președintelui și Secretarului Adunării de pe Procesul verbal al Adunării a fi autentificate de către Comisia de cenzori a Societăţii.

Organul Executiv CA ,,Donaris Vienna Insurance Group" SA

Companies of VIG Group