• Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!
  • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

Страхование Имущества

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Личное страхование

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Авто-страхование

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Страхование и транспорт

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Гражданская Ответственность

RCA – ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ INTERNĂ PENTRU PAGUBE PRODUSE DE AUTOVEHICULE:

Obiectul asigurării: Protecţia de asigurare pentru cazurile de răspundere civilă, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule, pentru daunele cauzate vieţii, sănătăţii şi proprietăţii persoanelor terţe

Riscurile asigurate: Prejudiciile de care Asiguratul răspunde, în baza legii, faţă de terţele persoane păgubite prin accidente de autovehicule, precum şi cheltuielile legate de cazurile  asigurate şi suportate de Asigurat sau persoana păgubită în procesul civil.

Компании Группы VIG