• Noi Asigurăm Liniștea Dumneavoastră!
  • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

Property Insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Accident and Health Insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Auto insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Asigurări pentru activități de transport

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Răspunderea Civilă

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

RCA – ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ INTERNĂ PENTRU PAGUBE PRODUSE DE AUTOVEHICULE:

Obiectul asigurării: Protecţia de asigurare pentru cazurile de răspundere civilă, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule, pentru daunele cauzate vieţii, sănătăţii şi proprietăţii persoanelor terţe

Riscurile asigurate: Prejudiciile de care Asiguratul răspunde, în baza legii, faţă de terţele persoane păgubite prin accidente de autovehicule, precum şi cheltuielile legate de cazurile  asigurate şi suportate de Asigurat sau persoana păgubită în procesul civil.

Companies of VIG Group