• Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!
 • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

Страхование Имущества

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Личное страхование

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Авто-страхование

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Страхование и транспорт

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Гражданская Ответственность

Procedura Daune Casco

Conform prezentului Contract, Asigurătorul acordă despăgubiri, în limita sumei asigurate, conform variantei de asigurare CASCO TOTAL sau CASCO PARŢIAL(fără pct.4.1.5-4.1.7)

Numerele de telefon la care puteți aviza o daună: +373 (0)22265700 sau prin email la adresa electronică: office@donaris.md

 1. În caz de producere a unei daune Asigurații CASCO urmează să avizeze Compania de Asigurări in scris, in termen de 2 zile lucrătoare.

         Ulterior, în termen rezonabil și fără a modifica tabloul daunei, urmează a se  prezenta la sediile Reprezentanțelor teritoriale CA DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP SA sau Departamentul Evaluare Daune:

mun. Chișinău, bd. Moscovei 11/8, 

mun. Chișinău, str. Burebista 106 

cu program de lucru:  luni - vineri, 09:00 – 16:00, pauza de masă 12:00 – 13:00

           Înștiințați imediat politia ori pompierii sau daca este cazul alte autorități publice, in raza cărora s-a produs evenimentul asigurat, solicitând documente de constatare a cauzelor generatoare si, după caz, stabilirea vinovaților (proces verbal de contravenție sau constatare, adeverințe și alte acte).

IMPORTANT! NU PARASITI LOCUL ACCIDENTULUI fără încuviințarea politiei:

Extras din Regulamentul circulației rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului din nr.357 din 13 mai 2009:

Art. 13. Conducătorii de vehicule implicați într-un accident în traficul rutier soldat numai cu pagube materiale imediat la telefon trebuie să anunțe poliția despre producerea accidentului și, în cazul în care au ajuns la o înțelegere reciprocă în aprecierea circumstanțelor acestui accident și dacă starea tehnică a vehiculelor permite garantarea securității traficului, sunt obligați să se deplaseze, în timp de cel mult 2 ore, la cel mai apropiat post de poliție pentru întocmirea actelor necesare, având completat formularul de constatare a accidentului aferent poliței de asigurare obligatorie de răspundere civilă a deținătorilor mijloacelor de transport auto sau, după caz, schița accidentului făcută în prealabil, care trebuie să fie semnate de cei implicați în accident.

 1. Luați toate masurile pentru a pune la dispoziția Asigurătorului informația despre persoana vinovată de accident, inclusiv fotocopie poliță de asigurare de răspundere civila obligatorie, fotocopia asigurării Carte Verde, prezentând informații despre autovehicul, data, locul si împrejurările in care s-a petrecut evenimentul asigurat, și sa respecte eventualele soluții date de Asigurător in legătura cu dauna.
 • Actele necesare a fi prezentate:
 • Copia Procesului verbal de la poliție cu documentele conexe la procesul verbal /schiță, explicații alcotest/ sau după caz un certificat care să ateste adresarea către organele abilitate;
 • Copiile permisului de conducere a șoferului, certificatului de înmatriculare a autoturismului;
 • Copia Raportului de revizie tehnică;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia procurii dacă e aplicabil;
 • Persoanele juridice vor prezenta obligatoriu pe lingă foaia de parcurs eliberată, valabilă la momentul producerii accidentului și un titlu legal/procura de reprezentare a intereselor
 • Autovehiculul prejudiciat ;

Actele menționate mai sus reprezintă minimum necesar pentru deschiderea dosarului de dauna. Inspectorii de dauna pot solicita, de la caz la caz, după efectuarea constatării, alte documente in funcție de evenimentul produs.

 1. La fel, Asigurătorul acordă despăgubiri, în limita sumei asigurate, pentru cheltuielile efectuate de Asigurat, în rezultatul producerii unuia din riscurile stipulate la pct. 4.1. și/sau 4.2. al prezentului Contract, pentru transportarea autovehiculului de la locul producerii evenimentului asigurat la stația de reparație sau la locul de adăpostire (locul unde este parcat sau garat în mod obișnuit autovehiculul) dacă, în urma producerii evenimentului asigurat, acesta nu poate fi deplasat prin forțe proprii; în acest caz, despăgubirea se acordă pe baza documentelor de transport, conform tarifelor de transport percepute de întreprinderile specializate, în limita 1 la sută din suma asigurată pentru autovehicul dar nu mai mult de EUR 500;

 

Компании Группы VIG