• Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!
  • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

Страхование Имущества

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Личное страхование

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Авто-страхование

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Страхование и транспорт

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Гражданская Ответственность

  1. Răspunderea Civilă Generală a Intreprinderilor ce Exploatează Obiecte de Risc Sporit.

Oferă protecţie de asigurare intreprinderilor care exploatează obiecte,  ce prezintă un risc sporit, în cazul producerii daunelor persoanelor terţe.

  1. Răspunderea Civilă Generală a Intreprinderilor

Oferă protecţie de asigurare intreprinderilor în cazul producerii neintenţionate unor daune terţelor persoane, răspunderea revenind intreprinderii.

  1. Răspunderea Profesională

Oferă protecţie de asigurare intreprinderilor, liberilor profesionalişti în cazul producerii unor daune terţelor persoane, ca urmare a exercitării activităţii profesionale.

 

Компании Группы VIG