• Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!
 • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

Страхование Имущества

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Личное страхование

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Авто-страхование

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Страхование и транспорт

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Гражданская Ответственность

INFORMAŢII PRIVIND ENTITATEA DE INTERES PUBLIC -

COMPANIA DE ASIGURĂRI

„DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA

 1. Denumirea completă a Companiei: Compania de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA
 1. Numărul şi data înregistrării de stat: 1002600020908 din 23.07.2001
 2. Licenţa de activitate: seria CNPF nr.000897 din 29.03.2011, eliberată pe un termen nelimitat
 3. Sediul: MD2068, mun. Chişinău, bl. Moscova, nr.15/7
 4. Datele de contact: Tel: 022 265 700, 022 265 701, fax: 022 265 713; e-mail: office@donaris.md
 1. Pagina web: www.donaris.md
 2. Genul exclusiv de activitate: activitate în domeniul asigurărilor (asigurări generale)
 3. Statutul: înregistrat în redacție nouă la data 10.07.2022 de către DILUD al IP ASP
 4. Organele de conducere ale Companiei:

9.1. Consiliul Societății: Peter Hoefinger – Președintele Consiliului;  Franz Fuchs - membru; Marek Golebiewski - membru.

9.2. Comitetul de Audit: este format din membrii Consiliului de Supraveghere.

Franz Fuchs    – membru;  Marek Golebiewski – membru.

 • Organul executiv (Consiliul de Administrație):

Dinu Gherasim, Președintele Consiliului de Administrație, Director General

Andrei Plămădeală, membrul Consiliului de Administrație,  Director Financiar

 1. Contabil – şef: Dublea Aliona, tel. 022 265 721.
 2. Lista acționarilor care dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate de Societate:

Compania VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe („VIG”), cu sediul în Schottenring 30, A-1010 Vienna, Republica Austria, codul fiscal FN 75687f, deținător de 1 877 319 acțiuni sau 99,9869% din numărul total de acțiuni ordinare cu drept de vot emise.

 1. Informația privind acționarul majoritar al Companiei și beneficiarii efectivi:

Datele privind structura acționariatului VIENNA INSURANCE GROUP AG sunt plasate pe paginaweb: https://www.vig.com/en/investor-relations/share/shareholder-structure.html. Conform datelor publicate, circa 72% din acțiunile emise de VIG aparține asociației mutuale de asigurări Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein – Vermögensverwaltung – Vienna Insurance Group (“WSWV”), care conform legislației Republicii Austria, nu deține un registru centralizat al asociaților săi.  Celelalte 28% de acțiuni ale VIG se află în circulație liberă.   Respectiv, nu există persoane fizice care în final sunt proprietarii sau dețin controlul asupra VIG, astfel cum este prevăzut de legislația UE privind SB/FT, precum si nu există persoane fizice în numele cărora  tranzacțiile sau activitatea VIG este condusă.

Totodată, în conformitate cu pct.5 din art.5 al Actului privind Registrul beneficiarilor efectivi din Austria (Austrian Beneficial Owner Registry (WiEReG), în cazul în care nu există persoane fizice care pot fi calificate ca beneficiarii efectivi a unei persoane juridice, atunci Organul executiv superior care are împuterniciri de management si de administrare a entității în cauza, trebuie să fie înregistrat în calitate de beneficiar efectiv. În cazul VIG membrii Consiliului de Administrație și Mandatarii (Procuriștii)  sunt înregistrați  în Registrul respectiv.  Componența Consiliului de Administrație VIG poate fi verificată pe https://www.vig.com/en/vig/management/managing-board.html

Beneficiarii Efectivi: Loger Hartwig Georg

                                    Hofinger Peter Franz

                                    Hirner Liane

                                    Lahner Gerhard

                                    Riener Harald

                                    Lehel Gabor

 1. Informația privind:

- ținerea Registrului deținătorilor valorilor mobiliare emise:

Depozitarul Central Unic, mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, nr.57/1; Director: Andrei Zacon; email: dcu@dcu.md ; tel+373 22 999 546

- auditorul:

Societatea de Audit „BDO Audit & Consulting” SRL, MD2005, mun. Chișinău, str. Pușkin 45 B, etajul 4; înregistrată în Registru Public al entităților de audit cu nr. 1902010. Administrator Bernaz Anatolie, tel: 022 902 300, www.bdo.md ;contract nr. 2A/2023 din 11.05.2023 (auditul SF conform SIRF și auditul în scop de supraveghere - adecvarea şi implementarea politicilor şi procedurilor interne ale asigurătorului, precum şi analizarea efectuării tranzacțiilor).

 1. Factorii de resort, autorizați să primească şi să soluționeze sesizările/reclamațiile clienților:

Oficiul Central (MD-2068, mun. Chişinău, bl. Moscova, nr.15/7)

Director General (Dinu Gherasim), tel:022 265 711, fax:022 265 713; e-mail:office@donaris.md

Orele de audiență pentru public: Luni, Joi, între orele 11:00 -12:00.

Şef Departament Daune (Vitalie Stradnic) tel: 022 444 558, fax: 022 434 616.

Orele de audiență pentru public: Luni - Joi, 11:00 -16:00, pauza 12:00 -13:00.

Şef Departament Juridic (Vladislav Tîltu), tel: 022 265 747, fax: 022 265 713.

Orele de audiență pentru public: Luni - Joi, 11:00 -16:00, pauza 12:00 -13:00.

 

Компании Группы VIG