• Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!
 • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

Asigurări de bunuri

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Asigurări de persoane

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Asigurări auto

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Asigurări pentru activități de transport

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Răspunderea Civilă

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Procedura Daune Rca

Ați fost implicat într-un accident?    

În cazul avarierii autovehiculului Dvs., este necesar:

 1. Să anunțați imediat poliția prin telefon la numărul 112 despre producerea accidentului și urmați instrucțiunile agentului de Politie;
 2. NU PARASITI LOCUL ACCIDENTULUI fără încuviințarea politiei; se poate interpreta ca părăsirea locului accidentului sau sustragerea de la cercetări si/sau recoltarea de probe biologice. Părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de politie constituie contravenție si se pedepsește conform prevederilor legale.

IMPORTANT:  Extras din Regulamentul circulației rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului din nr.357 din 13 mai 2009:

Art. 13. Conducătorii de vehicule implicați într-un accident în traficul rutier soldat numai cu pagube materiale imediat la telefon trebuie să anunțe poliția despre producerea accidentului și, în cazul în care au ajuns la o înțelegere reciprocă în aprecierea circumstanțelor acestui accident și dacă starea tehnică a vehiculelor permite garantarea securității traficului, sunt obligați să se deplaseze, în timp de cel mult 2 ore, la cel mai apropiat post de poliție pentru întocmirea actelor necesare, având completat formularul de constatare a accidentului aferent poliței de asigurare obligatorie de răspundere civilă a deținătorilor mijloacelor de transport auto sau, după caz, schița accidentului făcută în prealabil, care trebuie să fie semnate de cei implicați în accident.

 1. Rețineți sau notați-va următoarele date despre accident sau dauna:
 • Locul exact de producere al accidentului, inclusiv repere si localizări ca: - nr. imobil in dreptul căruia s-a produs evenimentul,
 • in dreptul căruia s-a petrecut ( afara din localități),
 • topografia exacta a locului,
 1. Din ce direcție circulați Dvs. si din ce direcție circulau celelalte vehicule implicate in accident,
 2. Nr de înmatriculare ale vehiculelor implicate in accident,
 3. Numele conducătorilor auto implicați in accident,
 4. Regulile de circulație, indicatoarele si restricțiile cu aplicare in zona de producere a accidentului,
 5. Eventual numele martorilor oculari (obligatoriu in cazul accidentelor cu răniri de persoane sau vătămări grave),
 6. Ora la care s-a produs accidentul sau dauna.

 

        În cazul in care unul din conducătorii auto implicați părăsește locul accidentului sau refuza sa se prezinte la organele de politie, celălalt conducător auto trebuie sa furnizeze organelor de politie cit mai multe amănunte despre autovehiculul respectiv (tip, marca, număr de înmatriculare in întregime sau numai o parte din acesta etc.) si daca este posibil, datele eventualilor martori oculari identificați.

 1. Timp de 48 de ore din momentul accidentului, asiguratul urmează să informeze Compania de Asigurări despre accident la numărul de tel:  +373 (0)22265700 sau prin email la adresa electronică: office@donaris.md

         Ulterior, în termen rezonabil și fără a modifica tabloul daunei, participanții la accident urmează a se  prezenta la sediile Reprezentanțelor teritoriale CA DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP SA sau Departamentul Evaluare Daune:

mun. Chișinău, bd. Moscovei 11/8, 

mun. Chișinău, bd. Dacia nr. 55

cu program de lucru:  luni - vineri, 09:00 – 16:00, pauza de masă 12:00 – 13:00

 1. Asiguratul urmează să prezinte Companiei de Asigurări următoarele documente:
 • Copia Procesului verbal de la poliție cu documentele conexe la proces verbal;
 • Copiile poliței de asigurare RCA, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare a autoturismului;
 • Raportul reviziei tehnice (valabil la ziua avariei);
 • Persoanele juridice vor prezenta obligatoriu și foaia de parcurs eliberată, valabilă la momentul producerii accidentului  
 • Persoana păgubită va prezenta Companiei de Asigurări următoarele documente:
 • Copia Procesului verbal de la poliție cu documentele conexe la procesul verbal;
 • Copiile permisului de conducere a șoferului, certificatului de înmatriculare a autoturismului;
 • Copia Raportului de revizie tehnică;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia procurii dacă e aplicabil;
 • Autovehiculul prejudiciat ;
 • În caz dacă autovehiculul prejudiciat nu este deplasabil- sa asigure accesul asigurătorului pentru examinarea autovehiculul deteriorat în urma accidentului și/sau a altor bunuri prejudiciate.
 • Persoanele juridice vor prezenta obligatoriu pe lingă foaia de parcurs eliberată, valabilă la momentul producerii accidentului  și un titlu legal/procura de reprezentare a intereselor

     Mai amănunțit despre prevederile legale asupra modalității de regularizare a daunelor în temeiul poliței de Asigurare de răspundere civilă auto internă (RCAI) puteți afla din Legea Nr. 414 din  22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, publicată: 09.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 32-35     art. Nr : 112, data intrării in vigoare : 09.09.2007.

Companiile Grupului VIG