• Noi Asigurăm Liniștea Dumneavoastră!
 • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

Property Insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Accident and Health Insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Auto insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Asigurări pentru activități de transport

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Răspunderea Civilă

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

ÎN ATENŢIA ACŢIONARILOR COMPANIEI DE ASIGURĂRI “DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA

Organul executiv al CA “DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA aduce la cunoştinţa acţionarilor, precum că Consiliul de Supraveghere al Societăţii prin decizia sa din 02.03.2016 (proces–verbal nr.14 din 02.03.2016) a decis convocarea la data 14 Aprilie 2016 Adunării generale ordinare a acţionarilor Societăţii ţinută cu prezenţa acţionarilor.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare din 14 Aprilie 2016:

 1. Cu privire la examinarea raportului Consiliului de supraveghere al Societăţii pentru anul 2015 şi calificarea activităţii membrilor Consiliului în perioada respectivă;
 2. Cu privire la examinarea Raportului organului executiv şi Raportului financiar al Societăţii pentru anul 2015 şi calificarea activităţii Organului executiv în perioada respectivă;
 3. Cu privire la examinarea raportului organizaţiei de audit privind situaţiile financiare pentru 2015;
 4. Cu privire la examinarea raportului Comisiei de cenzori a Societăţii pentru anul 2015;
 5. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2015;
 6. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societăţii pentru anul 2016;
 7. Cu privire la aprobarea business-planului Societăţii pentru anul 2016;
 8. Cu privire la alegerea Comisiei de cenzori a Societăţii şi aprobarea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia pentru anul 2016;
 9. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia pentru anul 2016;
 10. Cu privire la retribuirea muncii membrilor Consiliului de Supraveghere al Societăţii pentru anul 2016
 11. Cu privire la modul de legalizare semnăturilor Preşedintelui şi Secretarului Adunării generale de pe procesului – verbal al Adunării.

Lista acţionarilor care au dreptul de participare la Adunarea generală ordinară din 14.04.2016 va fi întocmită conform situaţiei la data 02.03.2016. Adunarea va avea loc după adresa mun. Chişinău, bd. Moscova, nr.15/7, sediul Central al Societăţii. Începutul Adunării - ora 10:00, înregistrarea participanţilor va avea loc de la ora 09:30 până la ora 09:55. La înregistrare, acţionarii sau reprezentanţii împuterniciți ai acestora trebuie să prezinte documentul de identitate, iar reprezentanţii – şi procura valabilă, emisă în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, care atestă împuternicirile acestora. Secretarul numit al Societăţii – d-na E. Ivaniuc.

Cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării acţionarii Societăţii vor putea să se familiarizeze în perioada 01.04.2016 – 13.04.2016 după adresa: mun. Chişinău, bd. Moscova, nr.15/7, sediul central al CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA, în zilele de lucru de la ora 09:00 până ora 17:00, personal sau prin reprezentanţii împuterniciţi în modul prevăzut de legislaţia în vigoare. Informaţii suplimentare la număr de telefon 022 265 701, 022 265 714.

Concomitent, avizul privind convocarea Adunării generale ordinare in cauza va fi publicat în organul de presă, prevăzut de Statutul Societăţii – revista Capital Market.

Organul Executiv
CA „Donaris Veinna Insurance Group” SA

Companies of VIG Group