• Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!
  • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

Asigurări de bunuri

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Asigurări de persoane

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Asigurări auto

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Asigurări pentru activități de transport

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Răspunderea Civilă

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

COMUNICAT INTFORMATIV

Organul executiv al Companiei de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA comunică, că la data 20.01.2015 a avut loc Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor Societăţii. ţinută cu prezenţa acţionarilor. Adunarea a fost ţinută după adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 108/1. La Adunare au fost reprezentate 99,982% din numărul total de acţiuni cu drept de vot ale Societăţii. Adunarea a întrunit cvorumul şi a fost în drept să aprobe decizii.

Adunarea Generală Extraordinară a actionarilor Societăţii a adoptat următoarele hotărâri:

  1. A fi aprobat Statutul Societăţii în redacţie nouă.
  2. A fi aprobat Regulamentul Consiliului de Supraveghere al Societăţii în redacție nouă.
  3. Semnăturile Secretarului Societății de pe Procesul-verbal de inregistrare a participanților la Adunare și semnăturile Președintelui și Secretarului Adunării de pe Procesul verbal al Adunării a fi autentificate de către Comisia de cenzori a Societăţii.

Organul Executiv CA ,,Donaris Vienna Insurance Group" SA

Companiile Grupului VIG