• Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!
 • Noi Asigurăm Liniștea Dumneavoastră!

Property Insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Accident and Health Insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Auto insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Asigurări pentru activități de transport

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Răspunderea Civilă

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

INFORMAŢII PRIVIND ENTITATEA DE INTERES PUBLIC -

COMPANIA DE ASIGURĂRI

DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA

 

 1. Denumirea completă a Companiei:

Compania de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA

 1. Numărul şi data înregistrării de stat: 1002600020908 din 23.07.2001

 2. Licenţa de activitate: seria CNPF nr.000897 din 29.03.2011, eliberată pe un termen nelimitat

 3. Sediul: MD2068, mun.Chişinău, bvd.Moscova, nr.15/7

 4. Datele de contact:

Tel: 022 265 700, 022 265 701, fax: 022 265 713; e-mail: office@donaris.md

 1. Pagina web: www.donaris.md

 2. Genul exclusiv de activitate: asigurări generale şi reasigurări

 3. Statutul: înregistrat în redacție nouă la Camera Înregistrării de Stat la 10.03.2015, cu modificări și completări ulterioare înregistrate la 01.06.2015, 05.11.2015, 25.11.2015, 26.02.2016; 16.11.2020; 22.12.2020

 4. Organele de conducere ale Companiei:

 1. Consiliul de Supraveghere

Peter Hoefinger – Președinte; Peter Thirring – Vicepreședinte;

Franz Fuchs – membru ; Marek Golebiewski – membru.

 1. Comisia de cenzori: Societatea de Audit Brio-Prim SRL

 2. Organul executiv (Consiliul de Administrație):

Dinu Gherasim, Presedintele Consiliului de Administrație, Director General

Andrei Plamădeală, membrul Consiliului de Administrație, Director Financiar

Contabil –şef: Oboroc Elena

 1. Lista acționarilor care dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate:

- compania VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, cu sediul în Schottenring 30, A-1010 Vienna, Republica Austria, codul fiscal FN 75687f, deținător de 1 877 319 acțiuni sau 99,9869% din numărul total de acțiuni ordinare cu drept de vot emise.

11. Informația privind:

- ținerea Registrului deținătorilor valorilor mobiliare emise: Depozitarul Central Unic, mun.Chișinău, str.Bănulescu-Bodoni, nr.57/1

- auditorul:

Societatea de Audit „BDO Audit & Consulting” SRL, MD2005, mun. Chişinău, str. Puskin 45B, etajul 4; înregistrată in Registru Public entităților de audit cu nr. 1902010. Administrator Bernaz Anatolie, tel: 022 902 300, www.bdo.md ; contract nr. 9A /2021 din 07.06.2021 (auditul SF conform SIRF si auditul in scop de supraveghere - adecvarea şi implementarea politicilor şi procedurilor interne ale asigurătorului în domeniul de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi analizarea efectuării tranzacțiilor)

 1. Factorii de resort autorizați să primească şi să soluţioneze sesizările/reclamaţiile clienţilor:

 • Oficiul Central:

Director General (D.Gherasim), tel: 022 265 711, fax: 022 265 713

Orele de audiență pentru public: Luni, Joi, între orele 11:00 -12:00

 

Şef Departament regularizare Daune (V. Stradnic),

tel: 022 444 558, fax: 022 434 616

Şef Departament Juridic (V.Tiltu), tel: 022 265 747, fax: 022 265 713

 • Subdiviziunile teritoriale (sucursalele):

Directorii Sucursalelor (în limitele competenţilor stabilite şi cu coordonare prealabilă cu Oficiul Central).

Companies of VIG Group