• Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!
 • Noi Asigurăm Liniștea Dumneavoastră!

Property Insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Accident and Health Insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Auto insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Asigurări pentru activități de transport

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Răspunderea Civilă

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

INFORMAŢII PRIVIND ENTITATEA DE INTERES PUBLIC -

COMPANIA DE ASIGURĂRI

„DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA

 

 1. Denumirea completă a Companiei:

Compania de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA

 1. Numărul şi data înregistrării de stat: 1002600020908 din 23.07.2001
 2. Licenţa de activitate:

seria CNPF nr.000842 din 29.03.2011, eliberată pe un termen nelimitat

 1. Sediul: MD2068, mun.Chişinău, bvd.Moscova, nr.15/7
 2. Datele de contact:

Tel: 022 265 700, 022 265 701, fax: 022 265 713

e-mail: office@donaris.md, office@dg.md

 1. Pagina web: www.donaris.md
 2. Genul exclusiv de activitate: asigurări generale şi reasigurări
 3. Statutul: înregistrat în redacție nouă la Camera Înregistrării de Stat la 10.03.2015, cu modificări și completări ulterioare înregistrate la  06.2015, 05.11.2015, 25.11.2015, 26.02.2016
 4. Organele de conducere ale Companiei:

a) Consiliul de Supraveghere

Franz Fuchs – preşedinte; Sonja Raus – membru; Marek Golebiewski – membru.

b) Comisia de cenzori: ÎM „First Audit International” SA

c) Organul executiv (Consiliul de Administrație):

Dinu Gherasim, Director General, Președintele Consiliului de Administrație

Andrei Plamădeală, Director Financiar, membrul Consiliului de Administrație

Contabil –şef: Oboroc Elena

 1. Lista acționarilor care dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate:

- compania VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, cu sediul în Schottenring 30, A-1010 Vienna, Republica Austria, codul fiscal FN 75687f, deținător de 1 877 319 acțiuni sau 99,9869% din numărul total de acțiuni  ordinare cu drept de vot emise.

 1. Informația privind:

- societatea de registru: Registrator Independent „Registru – Ind” S.A., MD2012, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 22/1 of.60, Director O.Bujor, tel. (022) 22-49-63, fax (022) 22-15-07, contract nr.09/16 din 09.12.2016; autorizație de societate de registru nr.0005 valabilă 01.01.2015 -31.12.2020.

- auditorul: ÎCS „KPMG Moldova” SRL, Bd. Stefan cel Mare, nr. 171/1 Et.8, MD-2004 Chisinau Republica Moldova, administrator John Lane, Tel: +373 (22) 580 580 Fax: +373 (22) 540 499 www.kpmg.md, contractul de audit  nr.AEL/17034 din 12.10.2017, licența  seria A MMII Nr. 053557 din 22.11.2004, valabilă până la 22.11.2019.

 1. Factorii de resort autorizați să primească şi să soluţioneze sesizările/reclamaţiile clienţilor:

Oficiul Central:

Director General D.Gherasim, tel: 022 265 711, fax: 022 265 713

Orele de audienţă pentru public: Luni, Joi, între orele 11:00 -12:00

Şef Departament regularizare Daune V.Stradnic,

tel: 022 444 558, fax: 022 434 616

Şef Departament Juridic E.Ivaniuc,  tel: 022 265 714, fax: 022 265 713

 

Companies of VIG Group