• Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!
  • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

Мы помогает людям сохранить и защитить то, что они заработали, построили, и чем дорожат. Наша задача быть рядом тогда, когда наши клиенты будут нуждаться в нас больше всего. На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Карьера

Noi îţi asigurăm o carieră de succes!

Asistent actuar/actuar junior

• Participarea la elaborarea bazelor tehnice pentru calculul primelor de asigurare şi al rezervelor tehnice, sub supervizarea şefului serviciului; • Participarea la elaborarea, confirmarea și prezentarea raportului actuarial annual și a altor rapoarte, sub supervizarea şefului serviciului; • Asigurarea suficienței datelor și informațiilor necesare în scopul realizării evaluărilor/calculelor actuariale aferente activelor şi obligațiilor Companiei.

Specialist Serviciul resurse umane

Pregătirea actelor necesare pentru angajare/demisie, elaborarea și modificarea contractelor individuale de muncă, etc

Ofiţer/Manager Conformitate

• Monitorizarea, analiza și evaluarea riscului de conformitate; • Administrarea solicitărilor de informații din partea autorităților de supraveghere și control privind activitatea de conformitate; • Emiterea opiniilor de conformitate privind reglementările interne, produse și servicii, cerințe de reglementare s.a.; • Participarea la dezvoltarea şi actualizarea reglementarilor în domeniul conformității

Specialist marketing şi inovaţii

• Urmăirea, crearea şi promovarea unei bune imagini a Companiei şi pentru produsele comercializate de aceasta; • Asigurarea asistenţei în organizarea şi promovarea de evenimente; • Asigurarea şi creşterea vizibilităţii Companiei în piaţa de profil; • Efectuarea de cercetări pentru a identifica noi tendințe de afaceri care ar avea un impact pozitiv asupra rezultatelor Companiei; • Identificarea şi dezvoltarea strategiilor pe termen lung pentru creșterea și succesul Companiei; • Identificarea şi dezvoltarea de prototipuri pen

Fronting specialist

• Coordonarea activității de fronting, inclusiv cu emiterea slipurilor de reasigurare, poliţelor şi contractelor de asigurare; • Negocierea condițiilor și prețurilor ale contractelor de reasigurare; • Gestionarea corespondenţei cu asiguraţi – în cadrul cooperărilor internaționale.

Компании Группы VIG