• Noi Asigurăm Liniștea Dumneavoastră!
 • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

Cum Achităm Asigurările ONLINE?

Stimați Clienți, în contextul pandemiei COVID-19 vă îndemnăm să efectuați plata asigurărilor ONLINE.

Important

Anunţ Privind Activitea Companiei Donaris Vienna Insurance Group În Perioada Epidemiei COVID-19

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Compania de Asigurari "DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP" SA, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău; bd. Moscova 15/7, IDNO 1002600020908 (în continuare Donaris VIG sau Operatorul), înregistrată în registrul de evidența a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000394 – 001, 0000394 – 002, 0000394 – 003 deținut de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în vederea prestării serviciilor de asigurare, prelucrează datele personale ale clientailor sai , în conformitate cu prevederile legale relevante.

În cazul în care intenționați să contractați servicii oferite de CA „Donaris VIG” SA, această notificare de confidențialitate va este pertinentă, în mod corespunzător.

Scopul prezentei notificări este de a întări încrederea clienților noștri în faptul că Donaris VIG are stabilite standarde înalte și armonizate la zi, în ceea ce ține de respectarea vieții private a clienților săi. Fiind una din cele mai mari companii de asigurări de pe piața Republicii Moldova, deținem volume semnificative de date personale, respectiv dorim, în calitate de operator, să asigurăm securitatea datelor pentru a vă proteja viața privată.

Colectarea datelor cu caracter personal are loc prin furnizarea acestora de către clienți direct în oficiile companiei sau a intermediarilor, prin e-mail, prin centrul telefonic și prin poștă.

Categoriile de date cu caracter personal care pot fi prelucrate de către Donaris VIG in activitatea de prestare a serviciilor de asigurare sunt: numele, prenumele, patronimicul clienților și a membrilor de familie (după caz), sexul, data și locul nașterii, semnătura, date din actele de stare civilă, date din certificatul de înmatriculare a autovehiculului, număr de telefon, e-mail, date biometrice sau antropometrice, profesie, loc de muncă, funcție, date bancare, cetățenia, date din permisul de conducere, sancțiuni administrative, adresă (domiciliul/reședință), număr personal de identificare de stat, date privind bunurile deținute, date din certificatele medicale, date privind starea de sănătate.

Donaris VIG utilizează, colectează si prelucrează datele dumneavoastră personale in următoarele scopuri:

 1. prestarea serviciilor de asigurare și de reasigurare;
 2. pentru calculul primelor de asigurare și evaluarea riscurilor asigurate;
 3. pentru acordarea de beneficii clienților loiali si pentru îmbunătățirea permanenta a calității serviciilor si produselor oferite;
 4. raportări interne sau transfrontaliere după caz ;
 5. efectuarea de analize statistice/actuariale;
 6. soluționarea reclamațiilor si a solicitărilor din partea clienților;
 7. soluționarea potențialelor litigii, înaintate instanțelor;
 8. identificarea clienților, scanarea subiecților supuși sancțiunilor internaționale si detectarea si prevenirea potențialelor fraude;
 9. recuperarea creanțelor, acțiuni în regres.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi:

 1. Consimțământul expres a clientului, inclusiv cu scopul obținerii ofertelor, încheierii contractului de asigurare/polița;
 2. executarea obligațiunilor legale de către Donaris VIG (de exemplu in cadrul asigurărilor obligatorii de răspundere civila auto sau in cadrul măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor (regulile “cunoaște-ți clientul”);
 3. efectuarea la cererea clientului a demersurilor si verificărilor premergătoare încheierii contractului de asigurare (cum ar fi accesarea platformei RCA Data, scanarea subiecților supuși sancțiunilor internaționale, etc, )

Consecințele refuzului furnizării sau retragerii datelor personale

Avem nevoie de datele personale enumerate pentru a fi executate obligațiunile legale în calitate de Asigurator, precum și pentru a vă furniza serviciile contractuale. Dacă nu ne veți furniza datele personale solicitate, sau dacă vă retrageți consimțământul nu vom putea să vă furnizăm, în totalitate sau parțial, serviciile pe care le-ați solicitat.

Stocarea datelor.

Donaris VIG în calitate de operator de date cu caracter personal, a luat măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a asigura protecția datelor clienților săi împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, accesului sau divulgării neautorizate.

Datele personale furnizate Operatorului urmează a fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului de asigurare, precum si ulterior, pe durata necesara executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți. Datele personale vor fi stocate atât timp cat este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale relevante.

Pentru a vă exercita drepturile enumerate în cap. III din Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, va puteți adresa responsabilului cu Protecția Datelor Personale din cadrul CA DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP S.A., prin:-e-mail la office@donaris.md, -prin posta, la adresa mun. Chișinău, bd. Moscova 15/7 sau să depuneți personal o notificare semnata olograf.

Companies of VIG Group