• Noi Asigurăm Liniștea Dumneavoastră!
  • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

DONARIS IS HERE WITH YOU

We help people to preserve and protect what they have earned, built, and the treasure. Our aim to be near when our customers will need us most. Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Career

Noi îţi asigurăm o carieră de succes!

Asistent actuar/actuar junior

• Participarea la elaborarea bazelor tehnice pentru calculul primelor de asigurare şi al rezervelor tehnice, sub supervizarea şefului serviciului; • Participarea la elaborarea, confirmarea și prezentarea raportului actuarial annual și a altor rapoarte, sub supervizarea şefului serviciului; • Asigurarea suficienței datelor și informațiilor necesare în scopul realizării evaluărilor/calculelor actuariale aferente activelor şi obligațiilor Companiei.

Specialist Serviciul resurse umane

Pregătirea actelor necesare pentru angajare/demisie, elaborarea și modificarea contractelor individuale de muncă, etc

Ofiţer/Manager Conformitate

• Monitorizarea, analiza și evaluarea riscului de conformitate; • Administrarea solicitărilor de informații din partea autorităților de supraveghere și control privind activitatea de conformitate; • Emiterea opiniilor de conformitate privind reglementările interne, produse și servicii, cerințe de reglementare s.a.; • Participarea la dezvoltarea şi actualizarea reglementarilor în domeniul conformității

Specialist marketing şi inovaţii

• Urmăirea, crearea şi promovarea unei bune imagini a Companiei şi pentru produsele comercializate de aceasta; • Asigurarea asistenţei în organizarea şi promovarea de evenimente; • Asigurarea şi creşterea vizibilităţii Companiei în piaţa de profil; • Efectuarea de cercetări pentru a identifica noi tendințe de afaceri care ar avea un impact pozitiv asupra rezultatelor Companiei; • Identificarea şi dezvoltarea strategiilor pe termen lung pentru creșterea și succesul Companiei; • Identificarea şi dezvoltarea de prototipuri pen

Fronting specialist

• Coordonarea activității de fronting, inclusiv cu emiterea slipurilor de reasigurare, poliţelor şi contractelor de asigurare; • Negocierea condițiilor și prețurilor ale contractelor de reasigurare; • Gestionarea corespondenţei cu asiguraţi – în cadrul cooperărilor internaționale.

Companies of VIG Group