• Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!
  • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

Страхование Имущества

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Личное страхование

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Авто-страхование

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Страхование и транспорт

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Гражданская Ответственность

COMUNICAT INFORMATIV

Prin decizia Consiliului de Supraveghere al Societăţii din 21.08.2015 (proces–verbal nr.9 din 21.08.2015) s-a decis convocarea la data 11 Septembrie 2015 Adunării generale extraordinare a acţionarilor Societăţii ţinută cu prezenţa acestora.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare din 11 Septembrie 2015:

  1. Cu privire la alegerea organelor de lucru ale Adunării.
  2. Cu privire majorarea Capitalului Social al Societăţii prin efectuarea unei emisiuni suplimentare închise de acţiuni.
  3. Cu privire la aprobarea Hotărârii privind emisiunea suplimentară a valorilor mobiliare ai Societăţii, inclusiv condiţiilor şi modului de desfăşurare a acesteia.
  4. Cu privire la modul de autentificare al procesului verbal Adunării generale extraordinare a acţionarilor Societăţii.

Lista acţionarilor care au dreptul de participare la Adunarea generală extraordinară din 11.09.2015 va fi întocmită conform situaţiei la data 21.08.2015. Adunarea va avea loc după adresa mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.108/1, sediul Central al Societăţii. Începutul Adunării - ora 16:00, înregistrarea participanţilor va avea loc de la ora 15:30 până la ora 15:55. La înregistrare, acţionarii sau reprezentanţii împuterniciți ai acestora trebuie să prezinte documentul de identitate, iar reprezentanţii – şi procura valabilă, emisă în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, care atestă împuternicirile acestora.

Secretarul numit al Societăţii – E. Ivaniuc.

Cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării, acţionarii Societăţii vor putea să se familiarizeze în perioada 01.09.2015 – 10.09.2015 după adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.108/1, la sediul central al CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA, în zilele de lucru de la ora 09:00 până ora 17:00, personal sau prin reprezentanţii împuterniciţi în modul prevăzut de legislaţia în vigoare. Informaţii suplimentare la număr de telefon 022 265 701, 022 265 714.

Organul Executiv
CA „Donaris Veinna Insurance Group” SA

Компании Группы VIG