• Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!
  • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

Страхование Имущества

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Личное страхование

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Авто-страхование

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Страхование и транспорт

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Гражданская Ответственность

COMUNICAT INFORMATIV

Organul executiv al Companiei de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA comunică, că la data 05.11.2015 a avut loc Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor Societăţii. Adunarea a fost ţinută după adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 108/1. La Adunare au fost reprezentate 99,9846 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot ale Societăţii. Adunarea a întrunit cvorumul şi a fost în drept să aprobe decizii.

Adunarea a adoptat următoarele hotărâri:

  1. A fi aprobate unele modificări şi completări la Statutul Societăţii în legătură cu modificarea şi completarea Legii nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni operate prin Legea nr.106 din 28.05.2015.
  2. Organul executiv al companiei va a întreprinde masuri procedurale prevăzute de legislaţia în vigoare pentru înregistrarea de stat a modificărilor şi completărilor adoptate la Statutul Societăţii.
  3. Semnătura secretarului Societăţii de pe Procesul verbal de înregistrare a participanţilor la Adunarea ordinară anuală generală, precum şi semnăturile Preşedintelui şi secretarului Adunării de pe Procesul –verbal al Adunării, a fi autentificate de către Comisia de Cenzori.

Organul executiv al
CA “Donaris Vienna Insurance Group” SA

Компании Группы VIG