• Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!
  • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

Asigurări de bunuri

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Asigurări de persoane

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Asigurări auto

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Asigurări pentru activități de transport

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Răspunderea Civilă

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

COMUNICAT INFORMATIV

Organul executiv al CA “DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA aduce la cunoştinţa acţionarilor, că Consiliul de Supraveghere al Societăţii prin decizia sa din 11.09.2015 (proces –verbal nr.10) a decis convocarea la data 15 Octombrie 2015 Adunării generale extraordinare a acţionarilor Societăţii ţinută cu prezenţa acestora.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare din 15 Octombrie 2015:

  1. Cu privire la alegerea organelor de lucru ale Adunării.
  2. Cu privire la modificarea adresei juridice a societăţii şi aprobarea modificărilor respective la Statut.
  3. Cu privire la modul de autentificare al procesului verbal Adunării generale extraordinare a acţionarilor Societăţii.

Lista acţionarilor care au dreptul de participare la Adunarea generală extraordinară din 15.10.2015 va fi întocmită conform situaţiei la data 11.09.2015. Adunarea va avea loc după adresa mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.108/1. Începutul Adunării - ora 10:00, înregistrarea participanţilor va avea loc de la ora 09:30 până la ora 09:55. La înregistrare, acţionarii sau reprezentanţii împuterniciți ai acestora trebuie să prezinte documentul de identitate, iar reprezentanţii – şi procura valabilă, emisă în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, care atestă împuternicirile acestora. Secretarul numit al Societăţii – E. Ivaniuc.

Cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării acţionarii Societăţii vor putea să se familiarizeze în perioada 01.10.2015 – 14.10.2015 după adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.108/1, în zilele de lucru de la ora 09:00 până ora 17:00, personal sau prin reprezentanţii împuterniciţi în modul prevăzut de legislaţia în vigoare. Informaţii suplimentare la număr de telefon 022 265 701, 022 265 714.

Organul Executiv al
CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA

Companiile Grupului VIG