• Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!
  • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

Asigurări de bunuri

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Asigurări de persoane

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Asigurări auto

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Asigurări pentru activități de transport

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Răspunderea Civilă

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

COMUNICAT INFORMATIV

Organul executiv al Companiei de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA comunică, că la data 05.11.2015 a avut loc Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor Societăţii. Adunarea a fost ţinută după adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 108/1. La Adunare au fost reprezentate 99,9846 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot ale Societăţii. Adunarea a întrunit cvorumul şi a fost în drept să aprobe decizii.

Adunarea a adoptat următoarele hotărâri:

  1. A fi aprobate unele modificări şi completări la Statutul Societăţii în legătură cu modificarea şi completarea Legii nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni operate prin Legea nr.106 din 28.05.2015.
  2. Organul executiv al companiei va a întreprinde masuri procedurale prevăzute de legislaţia în vigoare pentru înregistrarea de stat a modificărilor şi completărilor adoptate la Statutul Societăţii.
  3. Semnătura secretarului Societăţii de pe Procesul verbal de înregistrare a participanţilor la Adunarea ordinară anuală generală, precum şi semnăturile Preşedintelui şi secretarului Adunării de pe Procesul –verbal al Adunării, a fi autentificate de către Comisia de Cenzori.

Organul executiv al
CA “Donaris Vienna Insurance Group” SA

Companiile Grupului VIG